Kaasav eelarve

27.02.17

Rapla valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi, võimaluse andmine kohaliku kogukonna liikmetele vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamiseks. Selle käigus saavad inimesed välja pakkuda ideid mõne vajaliku avaliku objekti rajamiseks või parendamiseks ja sündmuse korraldamiseks ning elanikud saavad seejärel hääletamise teel otsustada, millist tegevust vastaval aastal ellu viima hakata.

Rapla vallas rakendatakse kaasavat eelarvet 2015. aastast. Sel ajal oli kaasav eelarve Eestis kasutusel alles üksikutes omavalitsustes, praeguseks on seda hakanud juba kasutama rohkem valdu ja linnu. Igal aastal on Rapla valla kaasava eelarve summaks olnud 30 000 eurot. Kaasava eelarve korraga saab tutvuda siin.