« Tagasi

Rapla valla elanikud on oodatud osalema talimängudel

Rapla valla elanikud!
Olete oodatud osalema Rapla maakonna 26. Talimängudel.

Alad on kirjeldatud juhendis.
Osalemissoov (millisel alal) saata e-aadressil: ritatriinu.peussa@rapla.ee

          
RAPLA MAAKONNA  XXVI  TALIMÄNGUDE J U H E N D

EESMÄRK:
• Pakkuda  Raplamaa valdade elanikele vaba aja sisustamist, võistlemisvõimalusi ja oma valla sportlikku esindamist.
• Selgitada  Raplamaa valdade  XXVI talimängudel vastavalt spordialale  parimad sportlased,  parimad võistkonnad  ja parimad vallad.

JUHTIMINE JA KORRALDAMINE:
Rapla maakonna  valdade XXVI  talimänge korraldab  Rapla Maakonna Spordiliit koostöös Kehtna  ja Rapla  vallavalitsustega, Valtu Spordimajaga, Raplamaa Rattaklubiga KoMo, Raplamaa  Jalgpallikooliga  ja Kaiu SK-ga. Võistlused viiakse läbi vastavalt Eestis kehtivatele võistlusmäärustele v.a. juhul, kui läbiviidava võistluse  juhend  määratleb teisiti ja võimaldab võistlustulemused välja tuua.
Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm; 5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee

Võistlusalad, koht ja aeg:
1. Sõiduauto lumerada  Kaiu/Karitsa    27. jaan (lükatud edasi kuni ilmastikuolude paranemiseni)
2. Kabe   Kaiu       3. veebr
3. Suusatamine  Rapla  3. veebr   kell 11 - 13.00
4. Male   Kaiu    4. veebr
5. Saalijalgpall  Rapla SS  24. veebr   kell 10 – 16.00
6. Ujumine   Valtu SM  7. märts
7. Koroona   Valtu SM  10. märts
8. Lauatennis  Valtu SM  10. märts
9. Sangpommi rebimine Valtu SM  10. märts
10. Mälumäng  Valtu SM  10. märts
11. Juhtkonnavõistlus Valtu SM  10. märts
12. Discgolf   Valtu SM        10. märts

OSAVÕTJAD:
Võistkondi spordialadele lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, alaliselt töötavatest või õppivatest elanikest ja valla territooriumile registreeritud spordiklubi liikmetest. Vaidlusküsimuste puhul  elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.
Sõiduautode lumerajasõidus, ujumises ja suusatamises on osalejate arv piiramata.


MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUS, TULEMUSTE ARVESTAMINE:

1. KABE
Turniir toimub Kaiu kooli võimlas laupäeval, 3. veebruaril, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.
Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.
Naised  T - 2002 ja hiljem sünd.
N - 2001 ja varem sünd.    
Mehed  P - 2002 ja hiljem sünd.
M - 2001 ja varem sünd.    
Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.
Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; aivo@kaiu.ee

2. MALE
Turniir toimub pühapäeval, 4. veebruaril Kaiu kooli võimlas, 9.30 mandaat, 10.00 avamatšid.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Mängitakse šveitsi süsteemis 7 – 9 vooru.
Naised T - 2002 ja hiljem sünd.
N - 2001 ja varem sünd.    
Mehed - P  2002 ja hiljem sünd.
M - 2001 ja varem sünd.    
Võistkondlikku arvestusse läheb 4 parema mehe ja 4 poisi  ning 3 parema naise ja 3 tüdruku kohapunktid. Võistkondlikkusse arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.
Võistlejatel palun võimalusel kaasa võtta kabendid ja töökorras malekellad.
Peakohtunik  Aivo Sildvee 510 9491; aivo@kaiu.ee

3. SUUSATAMINE
Võistlused toimuvad Rapla Vesiroosi terviseraja suusarajal laupäeval, 3. veebruaril, start avatud 11.00 – 13.00. (Varuvariandina sõltuvalt lumeoludest võib suusavõistlus toimuda Palukülas).
Lõplik otsus võistluse toimumisest tehakse neljapäeval, 1. veebruaril.
Võistkonna suurus piiramata. Distantsidele paigutus vaba. Sõidetakse vabastiilis.
NAISED T   2002 ja hiljem sünd.   3 km
N  2001 – 1984        3 km
NV- I  1983 – 1974                3 km
NV- II  1973 ja varem sünd.   3 km

MEHED P  2002 ja hiljem sünd.   3 km
M  2001 – 1979       6 km
MV- I  1978 – 1969       6 km
MV- II 1968 ja varem sünd.   6 km

PS! Lume üldisel puudumisel võistlus jääb ära ja asendamist muu alaga ei toimu.

Võistkondlikku arvestusse läheb 10 parema  meessportlase (sh poisid)  ja 6  parema naissportlase (sh tüdrukud) punktid.  I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Valla suusatajate nimekiri palun saata elektrooniliselt hiljemalt 2. veebruariks KoMo e-mailile komo@komo.ee.
Peakohtunik on Ain Täpsi 5094888; komo@komo.ee.
Võistluse läbiviija on Raplamaa Rattaklubi KoMo.

4. SAALIJALGPALL
Toimub laupäeval, 24. veebruaril kell 10 – 17.00 Rapla Sadolin Spordisaalis. Iga vald võib välja panna kuni 3 võistkonda, sünniaasta 2001 või varem. Võistkonna suurus kuni 13 mängijat, platsil korraga 4 väljakumängijat ja väravavaht. Võistlus toimub turniiri süsteemis, võistkonnad jaotatakse eelnevalt alagruppidesse.
Võistkondlikku arvestusse läheb 2 parema  tulemus.  Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistkonnad  hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Valla võistkondade osalemisest palun teatada hiljemalt 19. veebruariks peakohtunikule. Võistkonna nimekiri esitada võistluspäeval.
Peakohtunik on Taavi Tüvist 528 1232, <taavi.tyvist@raplamaajk.ee>;
Läbiviija on Raplamaa Jalgpallikool.

5. UJUMINE
Ujumine viiakse läbi kolmapäeval, 7. märts kell 16 – 20.00 Valtu Spordimaja ujulas.
Distants on 50 m vabalt. Võistkonna suurus piiramata. Võistkondlikku arvestusse läheb iga  vanuseklassi parim tulemus + 8 paremat tulemust olenemata vanuseklassist.
I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid  kinni. Võrdsete punktide korral otsustavad võistkonna paremuse paremad individuaalsed  kohad.
NAISED T  2002  ja hiljem sündinud
N    2001 – 1984
NV- I  1983 – 1974    
NV- II  1973 ja varem sünd.  
MEHED P  2002  ja hiljem sündinud
M  2001 – 1979
MV- I  1978 – 1969      
MV- II 1968 ja varem sünd.  
Peakohtunik Laine Rokk 5349 0954

6.   SÕIDUAUTODE LUMERAJASÕIT
Võistlused viiakse läbi - kuupäev täpsustamisel -  Kaiu Karitsa lumerajal.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Sõiduvahendil kasutatavad rehvid peavad vastama kehtivale liiklusseadusele.
Võistlusklassid:
a) noored - 18 aastased   poisid     ainult  2wd sõiduautod
b) noored - 18 aastased tüdrukud ainult   2wd sõiduautod
c) naised  - 2wd sõiduautod
d) mehed - FWD esisillaveoga sõiduautod
e) mehed - RWD  tagaveolised sõiduautod
f) mehed - 4 WD  neliveolised sõiduautod
g) naised                       4 WD  neliveolised sõiduautod
Tehniline ülevaatus alates kella 9.00,  võistluste algus kell 10.00.
Võistlusrada ca 1000m.  Sõidetakse  2x2 ringi. Stardijärjekord loositakse.
Võistkondlik paremus selgitatakse 4 parema mehe ja 2 parema naise kohapunktide  liitmise teel. Võrdsete punktisummade korral osutub paremaks võistkond, kellel on  kõrgemad
individuaalkohad.  Kui  need on võrdsed, saab määravaks seitsmenda võistleja tulemus jne. Kõikides masinaklassides saavad punkte 30 parimat sõitjat. I koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.  Individuaalne paremusjärjestus saadakse kahe sõiduaja liitmise teel.  Võistluste korraldaja ei võta vastutust võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest. Võistluste käigus tekkinud varalise kahju hüvitab kahju tekitaja.
Ebapiisava lumeolu puhul, mis ei lase rada  ette valmistada, võistlust ei toimu.

Kõik täpsemad juhised masinate ja võistlustingimuste kohta leiate Kaiu lumerajasõitude sarja juhendist, mis on kättesaadav Kaiu valla ja Rapla Maakonna Spordiliidu kodulehelt.
Peakohtunik  Aivo Sildvee  510 9491; aivo@kaiu.ee

7. LAUATENNIS
Turniir toimub Valtu Spordimajas laupäeval,  10. Märtsil, mandaat 9.30, avamängud 10.00.
Võistlus individuaal-võistkondlik. Mängitakse kahe miinuse süsteemis.
Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Peakohtunik Kalju Kalda 5661 8268

8. KOROONA
Mängud toimuvad laupäeval, 10. märtsil,  Valtu Spordimajas  9.30 mandaat, 10.00 avamängud.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistleja ooteaeg  5 minutit peale iga vooru algust. Mängitakse 2 võiduni.
Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.  I  koht annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt.
Mängitakse korraldaja "lahtilöögi nupu" ("vanakese", "kolla") ja nuppudega. Täpne võistlussüsteem ja mängu pikkus selguvad kohapeal peale registreerimise lõppu.
Peakohtunik  Ants Lindre  5303 1964

9. SANGPOMMI  REBIMINE
Toimub Valtu Spordimajas laupäeval, 10. märtsil kell mandaat ja soojendus 9.30, võistlus 10.00.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Võistkondlikku arvestusse läheb 8 parema mehe kohapunktide tulemus. Võistkonna moodustamisel piiranguid ei ole.  Võistkondade paremus selgub võistkonna liikmete tulemuste summast. Võisteldakse 24 kg sangpommiga. Soorituse aeg on piiratud ja võistlusajaks on 1 minut. Võistkondade võrdsete tulemuste puhul on määravaks saavutatud parem individuaalne koht. I koht  annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Peakohtunik Rein Pajunurm5340 9205; e-mail info@raplamsl.ee 
kohtunik Aivo Sildvee 510 9491; aivo@kaiu.ee

10. JUHTKONNAVÕISTLUS – EESTI VABARIIK 100
Võistlus toimub Kaereperes ja Valtu Spordimajas laupäeval,  10. märtsil  11 – 14.00.
Vald võib võistelda 1 võistkonnaga. Võistkond koosneb 5 liikmest – (vallavalitsus 2 ja volikogu 3).
Võistlusalad: Tehakse teatavaks mitte hiljem kui 1. märts.
Peakohtunik  Priit Karjane 5627 1215


11. MÄLUMÄNG – EESTI VABARIIK 100
Mälumäng toimub Kaerepere Rahvamajas laupäeval, 10. märtsil  algusega 14.00.
Iga vald võib olla esindatud kuni 3 võistkonnaga. Võistkonna suuruseks kuni 3 liiget. Üldarvestusse läheb 2 parema koha saavutanud võistkonna tulemus.
Peakohtunik Aivo Sildvee  510 9491; aivo@kaiu.ee

12. DISCGOLF
Võistlus toimub Valtu Spordimaja/Kaerepere 14 korviga discgolfirajal.
Võistlus on individuaal-võistkondlik. Eelregistreerimine nimeliselt 1. märtsiks peakohtunikule A. Lepikult.
Võistkonnas arvestusse läheb 8 parema mehe ja 4 parema naise kohapunktid.  I koht  annab 31 punkti, II-29, III-27, IV-26 jne punkti, alates 30. kohast 1 punkt. Võistkondlikku arvestusse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.
Discgolf on sportmäng, kus mängijad peavad võimalikult väheste visetega spetsiaalse lendava ketta viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks osutub see võistleja, kes väikseima visete arvuga läbib etteantud raja, mis koosneb teatud arv korvidest (14  korvi).
Võistlus toimub Valtu Spordimaja discgolfi rajal Kaereperes. Soovitav on lumeoludes mängimiseks kettad teipida lindiga, ketaste laenutusvõimalus Valtu SM-st.
Peakohtunik on Alar Lepikult  529 1499.

 

ÜLDVÕITJA SELGITAMINE:
Talimängude toimub arvestus üksikutel spordialadel ja üldarvestuses.  Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II - 9, III - 8, IV - 7 jne.
Talimängude üldvõitja selgitamisel liidetakse kahekse  parema ala punktid. Võrdsete punktide korral on määravaks üheksas  ala. Kui ka üheksa ala kokkuvõttes on võrdsed punktid, siis määravaks suurem esi- või paremate kohtade arv. Võistkondlikel aladel läheb arvesse parema võistkonna tulemus.

AUTASUSTAMINE:
XXVI  talimängude üldvõitjat autasustatakse karika ja diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade esikohale tulnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, II ja III kohta diplomiga. Võistkonna liikmeid võistkondlikel aladel medalite ja diplomitega.  Individuaalaladel autasustatakse kolme paremat diplomi ja medaliga.


MAJANDAMINE:
Mandaati esitada iga spordiala kohta eraldi ülesandmisleht (loetavas kirjas). Valmis teha osavõtjakaardid (nimed trükitähtedega). Saadaval spordiliidu kodulehel www.raplamsl.ee

Toitlustamine
Toitlustamine on organiseeritud kabe, male, saalijalgpalli, lauatennise, koroona, discgolfi, mälumängu (enne võistlust) ja juhtkonnavõistluse osalejatele.

RMSL