« Tagasi

Rapla Ühisgümnaasiumi direktori konkurss

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla Ühisgümnaasiumi (alates 01.09.2018 Rapla Kesklinna Kooli (I-III kooliaste) DIREKTORI ametikoha täitmiseks


Kandidaadil on:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
• juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, õpikeskkonna kujundamise ja iga õpilase arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
• essee, kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal „Rapla Kesklinna Kool aastal 2023"


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või hiljemalt 01.07.2018

Dokumendid palume esitada 1. märtsiks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee,
Lisainformatsioon haridusnõunikult: Tiina Roosimägi tel: 522 8791