« Tagasi

RAPLA VALLA SÜMBOOLIKA KONKURSI TULEMUSED

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisgrupi juhtrühm kuulutas välja konkursi Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemise teel moodustuvale uuele Rapla vallale sümboolika leidmiseks. Tööde esitamise tähtpäev oli 01.11.2017. Laekus kokku 31 kavandit. Tööd vaatas üle ühinenud valdade esindajatest moodustatud hindamiskomisjon koosseisus Ülle Kiviste, Aili Normak, Ado Tuuga, Anne Kalf ja Cerly-Marko Järvela ning valis rahvahääletusele väljapanekuks 15 kavandit.

 

Rahvahääletus toimus 29.11.2017 kuni 27.12.2017. Kavandite poolt sai hääli anda valla kodulehel (autentimise vahendusel), valla kantseleisse e-kirja saatmisega või helistades, arvamust sai avaldada ka suhtlusportaali Facebook vahendusel ning Google vormi täitmisega.

Kodulehel hääletas 81 inimest, Facebooki vahendusel laekus ca 300 arvamust, valla sekretär registreeris 3 seisukohta ning Google vormi vahendusel esitas eelistuse 4 inimest. Rahvaküsitluse selge favoriit oli kavand märgusõnaga „A333", mis sai ülekaaluka häälteenamuse. Populaarne oli ka kavand märgusõnaga „Sild". Ülejäänud tööde häältesaak jäi väiksemaks, kuid üle 10 poolthääle pälvisid veel kavandid märgusõnadega „Elav pärimus", „Kuldne kesktee", „Juurte juurde" ja „Pihlapuu".

 

Tööd saadeti hinnangu andmiseks ka Riigikantselei heraldika ekspertkomisjonile. Komisjon koosseisus Arno Mäger ja Ivo Manfred Rebane vaatas kavandid üle 21.12.2017 toimunud nõupidamisel. Ekspertkomisjoni hinnangul vastas heraldikanõuetele täies mahus vaid kavand märgusõnaga „Juurte juurde". Enamus kavandeid vastas heraldikanõuetele osaliselt ja ekspertkomisjon esitas ettepanekud kavandite täiendamiseks.

Valla hindamiskomisjon analüüsis kujunenud olukorda ja leidis konsensuslikult, et töö märgusõnaga „Juurte juurde" vastab kõige suuremas ulatuses konkursitööde hindamiskriteeriumitele ning kavandi saab muutmata kujul võtta valla sümboolikana kasutusele. Vapil on neljastatud rohelisel ja hõbedasel kilbil kujutatud vastasvärvides kaheksastipuline pügalrist, mis on taassünni märk ning muistne õnne- ja kaitsesümbol. Roheline värvus tähistab loodust ja lootust, elu võitu ning häid tegusid, hõbedane – tarkust, ustavust ning vaimuvalgust. Roheline ja hõbedane on ka uueks Rapla vallaks ühinenud Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valla senistel sümbolitel esindatud. Vapi ja lipu pinnajaotus märgib nelja ühinenud valla võrdväärset osapoolt.

Rahva lemmik kavand märgusõnaga „A333" on hindamiskomisjoni hinnangul pakkunud originaalse idee, ent mittevastavuse tõttu heraldikanõuetele tuleks kavandit muuta ulatuses, mis ei pruugi võimaldada algset mõtet säilitada. Loodusest inspireeritud sümbolitega kavanditest meeldis hindamiskomisjonile enim kavand „Rabamari", mille vapikirjeldus ehk blasoneering sisaldas huvitavaid seoseid piirkonna ajalooga.


Konkursi tingimuste järgi on konkursi auhinnafondiks 4000 eurot, mis jaguneb vastavalt hindamiskomisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel. Hindamiskomisjon otsustas määrata preemiad järgmistele kavanditele:
I preemia  (2000 €)  – „Juurte juurde"
II preemia  (1200 €)  – „A333"
III preemia  (800 €)  – „Rabamari"

Premeeritud tööde autorite väljaselgitamine leiab aset järgmisel hindamiskomisjoni istungil kui avatakse nimekaardid. Preemiasummad makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast võitja avalikustamist. Võidutöö autoriga sõlmitakse sümboolika autoriõigusi ja kasutamist puudutav leping.

Hindamiskomisjon esitab kavandi „Juurte juurde" koos ühinenud Rapla valla põhimääruse kavandiga vallavolikogule kinnitamiseks eeldatavasti märtsis 2018. Seni, kuni volikogu ei ole uut sümboolikat kinnitanud, kehtib ühinenud omavalitsuses senise Rapla valla sümboolika.

Hindamiskomisjon tänab kõiki kavandite autoreid tehtud suure töö eest, samuti kõiki rahvahääletusel osalejaid ja loodab, et parimaks tunnistatud kavand võetakse omaks.

Kavandi täpsem kirjeldus asub siin.

 

Cerly-Marko Järvela
komisjoni liige