Volikogu istung

Rapla Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 25. jaanuaril 2018 algusega kell 18.30 Rapla Vallavalitsuse II korruse saalis.

PÄEVAKORD:

1. Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamise otsuse eelnõu I lugemine (T. Roosimägi)
2. Rapla Vallavolikogu esindajate määramine koolide hoolekogudesse (Alar Mutli)
3. Pädevuse delegeerimine (T. Roosimägi)
4. Juuru, Kaiu ja Raikküla Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (T. Roosimägi)
5. Rapla maakonna sümbolite (lipp ja vapp) kasutamise korraldamise, Raplamaa tippauhinna
      RAPLA REDEL ning Rapla maakonna teenetemärgi andmise korraldamisedelegeerimine Raplamaa Omavalitsuste Liidule (Silvi Ojamuru)
6. Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad (Maiu Kalmus)
7. Matusetoetuse maksmise korraldamise tähtajaline delegeerimine (Maiu Kalmus)
8. Maamaksuvabastuse andmise kord (Ü. Saar)
9. Raikküla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a määruse nr 43 „Maamaksumäärade kehtestamine Raikküla vallas" kehtetuks tunnistamine (Ü. Saar)
10. Nõusoleku andmine riigihankeks (Vallavalitsuse tööruumid/M. Mägi)
11. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (riigihange nr 192258 „Juuru rahvamaja põranda renoveerimine") (M. Mägi)
12. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (riigihange nr 192362 „Rapla linna keskväljaku rajamine. Ehitustööd")  (M. Mägi)                                                        
13. Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks (riigihange nr 192469 „Rapla Kultuurikeskuse hoonete osaline ümberehitus") (M. Mägi)
14. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete arvu kinnitamine (K. Toomet)
15. Volikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine (R. Kokk)
16. Detailplaneeringu algatamine (Väike-Küünimäe /C.-M. Järvela)
17. Detailplaneeringu algatamine (Sauna 8 /C.-M. Järvela)
18. Volituste andmine vallavalitsusele planeerimisseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks (C.-M. Järvela)
19. Rapla valla osalemine Mittetulundusühingus Harjumaa Ühistranspordikeskus (M. Mägi)
20. Haldusülesande täitmise volitamine ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine (MTÜ Harju Ühistranspordikeskus/M. Mägi )
21. Rapla Vallavolikogu 24.04.2014 määruse nr 12 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord" muutmine (Ü. Eesik-Pärn)
22. Rapla Vallavolikogu 30.11.2017 otsuse nr 71 „Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine (Ü. Eesik-Pärn)
23. Täiendava tasu määramine (K. Sädemets)
24. Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimehele ning tasu määramine volikogul liikmetele volikogu tööst osavõtu eest II lugemine (R. Kokk)
25. Rapla Vallavolikogu  kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus (V. Sassi)
26. Eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus I lugemine (A. Tamm)
27. Rapla Vallavolikogu otsuste muutmine (M. Jaanson)

 

MATERJALID VOLIKOGUSSE

Päevakord ja eelnõud