Vabad ametikohad

30.01.18

Rapla Spordirajatised SA kuulutab välja TEGEVJUHI/JUHATUSE LIIKME konkursi

Peamised tööülesanded on:
• Sihtasutuse igapäevase töö korraldamine ja koordineerimine;
• Sihtasutuse halduses olevate spordirajatiste edukas majandamine;
• Sihtasutuse strateegiline juhtimine. Kooskõlastatud arengusuundade ellu viimine.

Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus;
• juhtimisalane kogemus;
• head organisatoorsed võimed;
• ta on avatud suhtleja, hea esineja, läbirääkija, meeskonnatöötaja;
• algatusvõimeline, tasakaalukas ja kohusetundlik;
• asjaajamises täpne ja korrektne.

Kasuks tuleb:
• juhilubade olemasolu koos isikliku auto kasutuse võimalusega;
• digitaalse asjaajamise oskused;
• töökogemused sporditegevuse korraldamisel või eelnev ettevõtte juhtimiskogemus;
• väga hea eesti keele ja võõrkeelte oskus (inglise ja vene).
• Vähemalt ühe spordiala pikaajalise harrastamise kogemus või spordikohtuniku kategooria.

Omalt poolt pakume:
• kaasaegset ja avatud töökeskkonda ning sõbralikku ning toetavat meeskonda;
• mitmekülgset ja arendavat tööd ning võimalusi eneseteostuseks;
• häid täiendkoolituse- ja arenemisvõimalusi;
• konkurentsivõimelist töötasu.

Huvi korral palume saata kandidaadil CV koos motivatsioonikirjaga E-postiga rapla@rapla.ee või saata dokumendid paberkandajal Rapla Vallavalitsusse (aadress: Viljandi mnt 17, Rapla 79511) hiljemalt 12. veebruaril 2018  märgusõnaga „Tegevjuhi konkurss"
Täpsustavad küsimused ja info: Väino Sassi ; vaino@raplaty.ee
 

* * * * * * * * * * 


Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Rapla Ühisgümnaasiumi (alates 01.09.2018 Rapla Kesklinna Kooli (I-III kooliaste) DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Kandidaadil on:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon
• juhtimiskompetentsus organisatsiooni arengu ja innovatsiooni juhtimise, õpikeskkonna kujundamise ja iga õpilase arengu toetamise, meeskonna- ja enesejuhtimise, ressursside juhtimise vallas
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus
• koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks
• essee, kus kandidaat kirjeldab võimalikult täpselt oma visiooni teemal „Rapla Kesklinna Kool aastal 2023"

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel või hiljemalt 01.07.2018

Dokumendid palume esitada 1. märtsiks 2018 Rapla Vallavalitsusele aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressil rapla@rapla.ee,
Lisainformatsioon haridusnõunikult: Tiina Roosimägi tel: 522 8791

* * * * * * * * * * * * * * 

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi HARIDUSSPETSALISTI
ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla haridusvaldkonnaga seotud info kogumine, analüüsimine, edastamine ja avaldamine. Hallatavate huvi-, alus- ja üldharidusasutuste andmetest vajalike kokkuvõtete koostamine ja edastamine.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus;
• haridusvaldkonna hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• koostöötahe ja -võime ning väga hea suhtlemisoskus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 23. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: haridusnõunik Tiina Roosimägi, tel 522 8791 või tiina.roosimagi@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * * * 

 

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha üldeesmärk:
Noorsootöö valdkonna juhtimine ja töö korraldamine vastavalt Rapla valla arengukavas seatud eesmärkidele.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus (soovitavalt noorsootöö alane);
• noorsootöö valdkonna kogemus/ hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• projektide kirjutamise oskus/ kogemus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.


Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 23. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: kultuurinõunik Rita Triinu Peussa, tel 516 9448 või ritatriinu.peussa@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * * 

 

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi SPORDI- JA TERVISEDENDUSE SPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
Spordi ja tervisedendusliku valdkonna juhtimine, töö korraldamine ja kontrolli teostamine Rapla vallas.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus (soovitavalt valdkonna alane);
• spordi valdkonna kogemus/hea tundmine;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• projektide kirjutamise oskus/kogemus;
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 23. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: kultuurinõunik Rita Triinu Peussa, tel 516 9448 või ritatriinu.peussa@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * * 

 

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi LASTEKAITSESPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Ametikoha eesmärk:
Laste ja perede õiguste kaitse ning hoolekanne, lastekaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine  Rapla vallas lähtudes riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaal- ja lastekaitse valdkondade töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
•  isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.


Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 23. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu Kalmus, tel 5342 6030 või maiu.kalmus@rapla.ee.

 

* * * * * * * * * * 

 


RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
(ametikohti kokku 1,5) ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha üldeesmärk:
Sotsiaalteenuste osutamise ja määramise korraldamine ning sotsiaalnõustamine Rapla vallas lähtudes riiklikest seadustest ja kohalikest õigusaktidest.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus ning erialane ettevalmistus;
• sotsiaalvaldkonna töökogemus;
• teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamine);
• õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.


Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 23. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.

Lisainfo: sotsiaalnõunik Maiu Kalmus, tel 5342 6030 või maiu.kalmus@rapla.ee.
 

* * * * * * * * * * * *

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi HANKESPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla riigihangete läbiviimine, hangete korraldamist reguleerivate töökordade ja protseduuride välja töötamine, töötajate hankealane nõustamine ja juhendamine, hangete planeerimine ja ettevalmistamine, hankedokumentide koostamine, hindamiskriteeriumite välja töötamine, pakkujatega läbirääkimiste pidamine, lepingute ettevalmistamine ja sõlmimine, hangete üle arvestuse pidamine, vastava aruandluse koostamine ja selle põhjal järgnevate tegevuste planeerimine, vajaliku teabe vahetamine.


Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus;
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• teadmised ja kogemused hangete korraldamisel;
• kogemus projektide juhtimisel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Kasuks tuleb läbitud riigihangete koolitus.
 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 26. veebruariks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo:  abivallavanem Meelis Mägi, tel 489 0533 või meelis.magi@rapla.ee
 

* * * * * * * * * *

 

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi JÄRELEVALVESPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
Rapla valla ehitusalase, keskkonna, heakorra, jäätmehoolduse, koerte, kasside ja teiste koduloomade ning tehnovõrkude alase töö järelevalve korraldamine ja teostamine, ettekirjutuste ja hoiatuste menetlemine, väärteomenetluse korraldamine ning Rapla valla haldusalal toime pandud väärtegude kohtueelse menetluse korraldamine oma pädevuse piires ning turvalisuse alase töö korraldamine.


Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kesk-eri või kõrgharidus;
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 05. märtsiks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo:  abivallavanem Meelis Mägi, tel 489 0533 või meelis.magi@rapla.ee

 

* * * * * * * * * *

RAPLA VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku konkursi PLANEERINGU- JA ARENDUSSPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

Ametikoha üldeesmärk:
osalemine valla arengukava ja valla üldplaneeringu koostamises, üld-, teema- ja detailplaneeringute ning keskkonnamõju hindamisega seotud menetlusprotsesside korraldamine ja läbiviimine, kodanike nõustamine planeerimisalastes küsimustes, projektide kirjutamine fondidele, MTÜ-de (sh külade) nõustamine projektide koostamisel. Erinevate planeeringute menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute teostamisel osalemine. Valdkonna hankedokumentide koostamisel osalemine.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele;
• kõrgharidus (eelistatud arhitektuuri, maastikuarhitektuuri või geograafia erialal);
• tööks vajaliku seadusandluse väga hea tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korralduse aluste tundmine;
• varasem erialane töökogemus;
• teadmised hangete korraldamise kohta;
• kogemus projektide kirjutamisel ja juhtimisel;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus suhtlustasemel;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• korrektsus ja täpsus asjaajamises;
• oskus kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme;
• oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena;
• oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel;
• oskus pidada läbirääkimisi;
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.


Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- ja/või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel.
Dokumendid palume esitada Rapla Vallavalitsusele 05. märtsiks 2018 aadressil Viljandi mnt 17, 79511 Rapla või digiallkirjastatult e-posti aadressile rapla@rapla.ee.
Lisainfo:  abivallavanem Meelis Mägi, tel 489 0533 või meelis.magi@rapla.ee

 

***************************

Vabade töökohtade info:

Töötukassa tööpakkumised

CV-Online
CV Keskus
Kandideeri.ee