Rapla valla aukodanik

23.05.17
Rapla valla aukodanikuks nimetamine on Rapla valla poolt antava tunnustuse kõrgeim aste. Aukodaniku tiitliga kaasneb teenetemärk.
 
Aunimetus antakse üksikisikule, kellel on silmapaistvaid teeneid valla elu arendamisel. Aukodaniku tunnustuse andmine ei ole regulaarne.


 
 
HEIKI KRAAM
 
 
3. märtsil, Rapla valla 126. sünnipäeval, omistati Rapla valla aukodaniku tiitel Heiki Kraamile.

 

Heiki Kraam on töötanud 60 aastat Rapla kogukonna heaks ning teeb seda siiani. Väikeetevõtja.  Kohapatrioot.

Ta sündis Uuskülas, käis Raplas koolis ja elab ka praegu Raplas.
20 aastat oli Heiki Kraam maakonna teeninduskombinaadis peainsener, mis tähendas ettevõtte tehnilist juhtimist ning kuni 600 inimese töö haldamist maakonnas.

Seejärel kutsuti ta Rapla linna munitsipaalettevõttesse Ramuet, kus töötas kuni asutuse likvideerimiseni.
1987 aastal asutati Tulundusühistu OOM, kus vanahärra töötab siiani, olles teenusepakkuja ka  Rapla valla asutustele ja korteriühistutele. Teda tuntakse kui erudeeritud elektriinseneri, kes on alati valmis nõu ja jõuga appi tõttama, olgu see siis päeval või öösel.


Ta lööb seni aktiivselt kaasa Raplamaa Ettevõtjate Ühingu tegemistes, olles selle asutajaliige.

Lisaks tööle on osalenud Heiki Kraam ka Rapla kultuurielus tantsides 20 aastat rahvatantsu Linda Rausi rühmas ja lauldes meeskooris.

 
 
MIHKEL KUKK
 
 
26. veebruaril 2016, Rapla valla 125. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul anti
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Mihkel Kukele üle Rapla valla aukodaniku tiitel.
 
Mihkel Kukk on ligi veerandsada aastat edendanud vaimulikku tegevust nii Rapla kihelkonnas kui kaugemal. Tema algatusel alustati Raplas taas kihelkonnapäevade korraldamist.
Ta on Rapla Kirikumuusika festivali toimkonna võtmeisik. Õpetaja Mihkel Kuke soov on, et kirik oleks inimestele avatud mitte ainult jumalateenistuste ajal. Seetõttu toimis Raplas teeliste kiriku projekt juba enne teisi. Suvisel ajal on kirikuuksed lahti kõigile, kes soovivad hetkeks aja maha võtta.
Mihkel Kuke tegevus, sh vaimulikud hommikumõtisklused Vikerraadios on teinud Rapla tuntuks terves Eestis. Õpetaja Kukk oli 25 aastat tagasi ajalehe Eesti Kirik alguse juures ja aastaid lehe kolleegiumi esimees.
 
LY SEPPEL-EHIN
 
 

Rapla vald andis 5. oktoobril 2013 Rapla linna 20. sünnipäeval Ly Seppel-Ehinile üle Rapla valla Aukodaniku tiitli

Ly Ehin on sündinud 30. aprillil 1943. Ta kolis koos vanematega Raplasse seitsmeaastaselt ja alustas 1950. aastal siin oma kooliteed.

Ly Ehin on lugupeetud isik Rapla kirjandus- ja kultuurimaastikul. Ta on kirjutanud luulet, lasteproosat ja on tuntud tõlkija. Tema loometööd on tunnustanud Eesti President 2001. a.  Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2007. a. pälvis Ly Ehin-Seppel Kultuurkapitali aastaauhinna. Aastaid on ta aidanud läbi viia avalikke kirjandusüritusi Rapla Keskraamatukogus. Ta esineb kirjandusfestivalidel üle Eesti ja väljaspool Eestit. 

Ly Ehin on vaimuinimene kes püüab ise jääda tagaplaanile, kuid kes oma loominguga ja etteastetega on pälvinud paljude inimeste tänu. 

 
ANDRES EHIN
(1940-2011)

Rapla vald andis 13. oktoobril 2009 Andres Ehinile üle Rapla valla Aukodaniku tiitli.
Rapla valla jaoks oli see esmakordne sündmus. Küll on varem aukodaniku tiitlit välja antud, aga seda Rapla linn ajal - 1999. aastal nii kirikuõpetaja Esra Rahulale kui ka rahvatantsuõpetaja Linda Rausile.
Rapla vallal on au tunnustada Andres Ehinit kui silmapaistvat kultuurielu rikastajat valla Aukodaniku tiitliga. Eelnimetatud luuleloojat iseloomustab ennekõike see, et ta on oma tegemistes olnud järjepidev, ta ise uskus sellesse, mida ja millest räägib, ta on oma asja ajanud kogu oma elu. Andres Ehin oli kui missiooniinimene, ise seda tähtsustamata.
Andres Ehin on kaasa aidanud Rapla valla kultuurielu arengule ja tema kodulinnana on Rapla nimi uhkelt kõlanud nii Eesti kui maailma kaardil. 
 
ESRA RAHULA 
(1926-2013)

 
Rapla linn tänas ja tunnustas Esra Rahulat kui kauaaegset Rapla kirikuõpetajat linna aukodanikuks nimetamisega andes üle vastavava tiitli 19. detsembril 1999. aastal, kui Rahula tähistas Rapla kirikus 50. ametijuubelit.
Esra Rahula on sündinud 27. veebruaril 1926. aastal Rapla vallas Arankülas. Ta on olnud õpetaja mitmetes paikades üle Eesti, kuid suurema aja (alates 1962.aastast) on ta teeninud Rapla maakonnas Rapla ja Järvakandi kogudustes. Alates 1988. aastast on Esra Rahula seotud üksnes Rapla kogudusega. Algas periood, mil rahvas lausa tungles kirikutesse. Ristida tuli aastas umbes 500 last ja leeritada umbes 400 inimest aastas.
 
LINDA (PORTSMUTH) RAUS 
(1909-2003)

Rapla linn andis Linda Rausile 17. oktoobril 1999. aastal (Linda 90. juubelipäeval) üle linna esimese aukodaniku tiitli. Rapla linn võib uhkust tunda, et siin on tööd teinud väga auväärne isik.
Linda Raus sündis 17. oktoobril 1909. aastal Rapla maakonnas, Raikküla vallas. Tema elu oli alates 1952 aastast seotud väga tihedalt Raplaga. Linda Raus oli väga mitmekülgne inimene. Tema juhendamisel alustasid tööd mitmed rahvatantsurühmad, näiteringid ja laulukoorid.