Rapla Teataja

Rapla Teataja on Rapla valla tasuta jagatav infoleht, mis jõuab valla igasse postkasti üks kord kuus – iga kuu teisel reedel. 2018. aastal ilmuvad lehed: 12.01, 09.02, 09.03, 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 02.11, 14.12.

Kaastööd ja reklaamid palume saata kuu esimeseks neljapäevaks kella 12.00 vallavalitsuse avalike suhete spetsialistile. Telefon 489 0524, e-post teataja@rapla.ee

Rapla Teataja väljaandmisel kehtivad põhimõtted, mille kinnitas Rapla Teataja kolleegium ja vallavalitsus.

REKLAAM väljaandes Rapla Teataja:

Reakuulutus maksab 5 eurot (kuni 160 tähemärki).

Moodulreklaami suurused ja hinnakiri.

Soodushinnaga reklaam

Kontsertide, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike, ühiskondlike ürituste, MTÜde korraldatavate koolituste (kuni 2 moodulit) ja töökuulutuste (reakuulutus) reklaam. Hind 5 eurot.

Kordus- ja tasuta reklaam

1. Kordusreklaam ja –kuulutus on 10 % soodsam.

2. Mittetulundusühingute ja teiste isikute ning organisatsioonide tasuta sündmustele, mis toimuvad Rapla valla territooriumil, on reklaam suuruses kuni neli moodulit tasuta. Eelisjärjekorras avaldatakse Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste, kohalike mittetulundusühingute, ettevõtete ja organisatsioonide reklaame.

 

Väljaandja: Rapla Vallavalitsus

Tootja: OÜ Rajakaar
Toimetaja: Armar Paidla, telefon 5141837, e-post armar@rajakaar.ee
Trükk: AS Rebellis