Rapla Lasteaia Kelluke kuues rühm

Taotleja ja elluviija: Rapla Vallavalitsus.

Toetaja: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, rakendusüksus: SA Innove.

Meede „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele".

Kavandatud kogumaksumus 173 488,87 eurot, millest struktuuritoetus 128 702,17 eurot ja Rapla valla omaosalus 44 786,70 eurot.

Projekti perioodi alguskuupäev on 01.09.2015, lõppkuupäev 31.08.2018.

Projekti eesmärk on pakkuda Koolieelse lasteasutuse seadusega nõutud lasteaiakohti lisaks olemasolevatele veel 16 sõimeealise lapsele. Vanemad saavad võimaluse tööle või õppima asuda, et tunda ennast vääriliste kodanikena. Lastele on tagatud alushariduse omandamise võimalus lasteaias ja mugav ning turvaline pereelu koos vanematega.

Projekti tulemused:

1.     Lisandub 16 sõimerühma kohta Rapla Lasteaias Kelluke.

2.     Vanematele võimalus naasta või siseneda tööturule ja säilitada või ehitada üles väärikas ja kvaliteetne pere.

3.     Lasteaia järjekord Rapla vallas väheneb avatavate lasteaiakohtade võrra.

4.     Lisandub kaks õpetaja ja üks õpetaja abi töökoht. Tööhõive suureneb kaudselt ka muude lasteaeda puudutavate teenuste arvelt – toit, puhastusteenused, meelelahutus jne.

5.     Rapla Lasteaia Kelluke majandushoone saab korda ja ilmestab kaunist Rapla kesklinna pilti.

Lühikirjeldus: 01.09.2015. a avab Rapla vald uue sõimerühma Rapla Lasteaias Kelluke. Avatav rühm on lasteaias kuues rühm ja viimase kolme aasta jooksul kolmas lisanduv rühm meie valla lastele. Nõudlus sõimeealiste laste kohtade järele on viimasel viiel aastal tõusnud, seepärast soovib Rapla vald panustada vallas elavate noorte perede elukvaliteeti, tagamaks normaalseks töö- ja pereeluks vajalikud lasteaiakohad. Valla peamine väärtus on rahulolev ja edukalt töökas vallakodanik.

Täiendavate lasteaiakohtade loomiseks oleme optimeerinud lasteaedade ruumiplaane ja renoveerinud vajalikud pinnad, sisustanud ruumid ja taganud vahendid töötajate tööle võtmiseks. Kõik selleks, et noor pere sooviks oma kodu luua Rapla vallas, kasvatada siin üles oma lapsed ning elades töökat ja väärtuslikku elu. Avatav sõimerühm asub ümberehitatud majandushoones, kuhu oli võimalik renoveerida uus rühmaruum 16le sõimeealisele lapsele. Kaks aastat tagasi avasime samas lasteaias uue rühma, kui ehitati ümber teine korrus. Projekti vahenditest saab osaliselt katta rühma õpetajate ja õpetajaabi töötasud ning 40 % ulatuses muid kulusid.

Uudis valla kodulehel asub SIIN.