Kohtumised teiste valdadega

3.11.2016 Rahvakoosolek Rapla kultuurikeskuses. Memo asub SIIN.

 

3.11 koosoleku fotod: Siim Solman

Rapla valla ühinemisläbirääkimiste töörühma liikmed on kohtunud teiste valdade töörühmade liikmetega:

21.03 Juuru, protokoll

30.03 Kaiuprotokoll, lisa

08.04 Raikkülaprotokoll

4

Foto: 8. aprilli Rapla, Raikküla kohtumine.

Kohtumistel on räägitud osapoolte eesmärkides ja püütud leida võimalikke ühisosasid, et jõuda arusaamiseni, kas minna läbirääkimistega edasi.
Rapla valla ühinemisläbirääkimiste pakett on edastatud ka teistele valdadele, kellele tehti ettepanek läbirääkimiste alustamiseks: Järvakandi, Kehtna, Kohila, Käru (va Kohila).

19.04.2016   Ühinemisläbirääkimiste jätkamise kohtumise kava.

Osalesid: Käru, Kaiu, Juuru, Raikküla, Järvakandi. Kehtna ja Kohila osalesid vaatlejatena. 

19.04 Kohtumise MEMO
Ühendvalla juhtimisstruktuuri ja haldusterritoriaalse korralduse põhimõtted
Valla juhtimise korraldus 
Eesmärgid

Fotod: 19. aprilli kohtumine 

5.05.2016 Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek 

Juhtkomisjoni koosoleku kava
5.05 protokoll
5.05 osavõtjate nimekiri

 

Fotod: 5. mai kohtumine

Rapla piirkonna ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni töökoosoleku kokkuvõte

Koosolekul, millel osalesid Rapla, Käru, Kaiu, Raikküla ja Kehtna valla juhtrühmade liikmed, anti ülevaade vahepealsetest arengutest, omavalitsuste otsustest ja kirjavahetusest, arutleti uue valla juhtimisstruktuuri üle ning lepiti kokku edasised tegevused. Rapla piirkonda konsulteerivad Georg Sootla ning Kersten Kattai.

Kaiu volikogu otsustas jätkata läbirääkimisi vaid Raplaga. Käru jätkab nii Rapla kui Türi suunal. Raikkülas aprillis volikogu ei toimunud, kuid osaletakse edasi nii Rapla kui Kehtna piirkonna läbirääkimistel. Kehtna volikogu esindajad olid kohal vaatlejatena, sest hetkel  on jõus volikogu otsus Raplaga läbirääkimistesse  mitte asuda.  Ei osalenud Järvakandi vald, sest ka seal tegi volikogu samasuguse otsuse.

Räägiti valdkondlike komisjonide moodustamisest ning otsustati moodustada lisaks juhtkomisjonile veel 5 komisjoni: haridus-, sotsiaal-, majandus-, arengu- ja finantskomisjon ning kultuuri-, vaba aja ja kodanikuühiskonna komisjon. Komisjonid kogunevad ühisele koosolekule 19.05 kell 17.00.

Arutati Rapla piirkonna ühendvalla juhtimisstruktuuri ja haldusterritoriaalse korralduse projekti põhimõtteid. K. Kattai selgitas lähemalt igasse piirkonda moodustatava nõukoja pädevusi, eesmärke ja otsustusõigust.  Lepiti kokku, et juhtrühma järgmine kohtumine on 25.05 kell 12.

19.05.2016 Rapla piirkonna ühinemisläbirääkimiste valdkonnakomisjonide ühiskoosolek

19 05 2016 Valdkonnakomisjonide koosoleku PROTOKOLL
19.05.2016 koosoleku osavõtjate nimekiri

31.05 2016 Majanduskomisjon,  Rapla Vallavalitsuses

31.05 MEMO

02.06.2016 Arengu-ja finantskomisjon, Kaiu, Kuimetsa Rahvamaja II korruse saal

02.06 PROTOKOLL

Sotsiaalkomisjon - 2. juuni 16.00 Tamme külas, Raikküla vallamajas

Kultuurikomisjon - 8.juunil kell 17.00 Kaius

Haridus – Kehtna vald, Valtu lasteaed, 14.06.2016 kell 18