Rapla vallavolikogu valimised 2017

21.12.17

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus

Vabariigi Valimiskomisjon

 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Rapla valla valimiskomisjon teatab, et 15.10.2017 valitud Rapla Vallavolikogu esimene istung toimub neljapäeval, 26. oktoobril 2017 algusega kell 18.00 Rapla Kultuurikeskuses (Tallinna mnt 17a, Rapla)

Päevakorras:

Volikogu esimehe valimine
Volikogu aseesimehe (aseesimeeste) valimine
Ühinenud valdade vallavalitsuste lahkumispalve

 

 

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril kell 9 ja lõpeb 11. oktoobril kell 18. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb minna aadressile www.valimised.ee, vaja on internetiühendusega arvutit ning isiku tuvastamiseks ID-kaarti või mobiil-ID-d ja PIN-koode.  Nutiseadmega hääletada ei saa, küll aga saab sellega kontrollida hääle korrektset kohalejõudmist.
Soovi korral saab interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Oluline on meeles pidada, et valimispäeval, 15. oktoobril häält enam muuta ei saa.

 

Valimisjaoskonnad on avatud:

5. oktoober  – 8. oktoober – ainult valimisjaoskond nr 1 kella 12.00 – 20.00;
9. oktoober  – 11. oktoober  – kõik valimisjaoskonnad kella 12.00 – 20.00;
15. oktoober  – kõik valimisjaoskonnad kella 9.00 – 20.00.

 

Valimisjaoskonnad Rapla vallas

Nr 1 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Tallinna mnt 17a; tel 5887 2636
Nr 2 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Metsapargi tn 1; tel 5887 2645
Nr 3 – asukoht Rapla vald, Rapla linn, Võsa tn 24; tel 5887 2648
Nr 4 – asukoht Rapla vald, Alu alevik, Keskuse tee 4; tel 5887 2649
Nr 5 – asukoht Rapla vald, Hagudi alevik Kooli tn 1; tel  5887 2657
Nr 6 – asukoht Rapla vald, Kodila küla, Kooli tn 5; tel 5887 2672
Nr 7 – asukoht Rapla vald, Kuusiku alevik, Kuusiku mõisaallee 3; tel 5887 2691
Nr 8 – asukoht Juuru vald, Juuru alevik, Tallinna mnt 27; tel 5887 2697
Nr 9 – asukoht Juuru vald, Järlepa küla, Tammemäe tn 5; tel 5887 2701
Nr 10 – asukoht Kaiu vald, Kaiu alevik, Kasvandu tee 17; tel 5887 2731
Nr 11 – asukoht Raikküla vald, Tamme küla, Kabala mõis; tel 5887 2754
Nr 12  – asukoht Raikküla vald, Raikküla, Raikküla raamatukogu; tel 5887 2763
Nr 13 – asukoht Raikküla vald, Purku küla; Purku raamatukogu; tel 5887 2784.

Igas ühinevas vallas on üks jaoskond, mis korraldab eelhääletamist väljaspool elukohajärgselt valimisjaoskonda, lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses ning kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega:
Rapla vallas – valimisjaoskond nr 1;
Juuru vallas – valimisjaoskond nr 8;
Kaiu vallas – valimisjaoskond nr 10;
Raikküla vallas – valimisjaoskond nr 11.

Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta kuni eelhääletamise viimase päeva kella 14.00-ni esitada kirjaliku taotluse oma asukohas hääletamiseks elukohajärgsele vallavalitsusele või ülalpoolnimetatud jaoskonnakomisjonile.

 

Kodus hääletamine

Kui valija oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist.
Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse.
Taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
Lisaks võib valija esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval (15. oktoobril)  kella 9.00-st kuni 14.00-ni. 

 

KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

 

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Kandideerimisinfo

Rapla valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla liitumisel moodustatava Rapla valla volikogu liikmete arvu määramine, valimise korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotus

Valimisjaoskondade moodustamine Rapla vallas

 

Rapla valla valimiskomisjon asub Rapla vallamaja II korrusel aadressil Viljandi mnt 17, Rapla

Rapla valimiskomisjoni tööaeg tööpäevadel

16. augustist - 30. augustini 14.00 - 17.00

31. augustil 14.00 - 18.00

1. ja 4. septembril 14.00 - 17.00

5. septembril 14.00 - 18.00

 

Kontaktid:

valimised@rapla.ee

Valla valimiskomisjoni esimees Ants Soodla
telefon 489 0518
e-post: ants.soodla@rapla.ee

 

Valimiskomisjoni protokollid

Nr 1 (11.08.2017)

Nr 2 (25.08.2017)

Nr 3 (31.08.2017)

Nr 4 (06.09.2017)

Nr 5 (15.09.2017)

Nr 6 (25.09.2017)

Nr 7 (16.10.2017)

Nr 8 (20.10.2017)

Nr 9 (25.10.2017)

Nr 10 (10.11.2017)

Nr 11 (05.12.2017)

 

Valimiskomisjoni otsused

Nr 1 (25.08.2017)

Nr 2 (31.08.2017)

Nr 3 (06.09.2017)

Nr 4 (15.09.2017)

Nr 5 (25.09.2017)

Nr 6 (20.10.2017)

Nr 7 (20.10.2017)

Nr 8 (20.10.2017)

Nr 9 (25.10.2017)

Nr 10 (26.10.2017)

Nr 11 (10.11.2017)

Nr 12 (05.12.2017)

 

Valimistulemuste protokoll

 

Kodulehel ilmunud uudised

 

05.10. Algasid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

07.09. Rapla Vallavolikogu valimiste kandidaatide esialgne nimekiri

06.09. Valimised lähenevad - esimesed numbrid

01.09. Liisuheitmine valimistel järjekorranumbri saamiseks

25.08. Esimene valimisliit on registreeritud

11.08. Valimised lähenevad