Kaiu valla Teataja

Kaiu valla infoleht ilmub kord kuus ning seda trükitakse 600 eksemplari.

Leht jõuab Kaiu vallaelanikeni tasuta.

Vallalehe piiratud mahu tõttu avaldatakse ainult Kaiu valla eraisikute ja ettevõtete kuulutusi ja reklaami. Teistel reklaami soovijatel on võimalus oma reklaam või kuulutus saata failina valda, kus see välja prinditakse ja valla kolme piirkonna teadetetahvlile üles pannakse.

Poliitilist reklaami ei avaldata.

Toimetaja: Mariliis Vest
e-mail: mariliis@sonumid.ee

Ilmunud ajalehti saab lugeda siit.