Haldusreform

RAPLA VALLA SÜMBOOLIKA KONKURSS

Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemisgrupi juhtrühm kuulutas välja konkursi Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla valdade ühinemise teel moodustuvale uuele Rapla vallale sümboolika leidmiseks.

Konkursi raames oodati uue valla vapi, lipu ja dokumendi näidisblanketi kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Rapla valla sümboolika konkursi tingimustes, mille leiate SIIT.

Töid said konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg oli 1.november kell 17.00. Konkursitöö tuli tuua või saata posti teel Rapla Vallavalitsusse, märksõnaks „Rapla valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla esindajatest moodustatud 5-liikmeline komisjon koosseisus: Ülle Kiviste, Aili Normak, Ado Tuuga, Anne Kalf ja Cerly-Marko Järvela. Elanike arvamust küsitakse paremusjärjestuse alusel vähemalt kolme kavandi kohta.

Konkursi auhinnafond on 4 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Lisainfo: Silvi Ojamuru, ühinemise koordinaator, haldusreform@raplamaa.ee, telef 504 7988

 

KAIU, RAIKKÜLA, RAPLA JA JUURU VALLA
ÜHINEMISE FINANTSANALÜÜS

Kokkuvõte finantsanalüüsist

Esitlus (PowerPoint)

Finantsanalüüs