Vallavalitsuse ametnikud ja töötajad

26.01.18

Juuru teenuskeskus

piirkonnajuht Aili Normak - 484 1000, 527 1481 - aili.normak@rapla.ee
sotsiaaltöö spetsialist Kristina Eesmets - 484 1004 - kristina.eesmets@rapla.ee
tehniline sekretär Tamara Anderson - 484 1002 - tamara.anderson@rapla.ee


Kaiu teenuskeskus

piirkonnajuht Kaja Heinsaar - 484 5525, 5329 2701 - kaja.heinsaar@rapla.ee
majandus- ja arendusspetsialist Villu Vasar - 5345 6010 - villu.vasar@rapla.ee


Raikküla teenuskeskus

piirkonnajuht Anne Leht - 525 8191 - anne.leht@rapla.ee 
sekretär-registripidaja Kaie Merila - 4865560 - kaie.merila@rapla.ee
majandusspetsialist Uno Markson - 5116033 - uno.markson@rapla.ee
raamatupidaja Õnne Merdikes - 4865542 - onne.merdikes@rapla.ee


Rapla vallamaja

vallavanem Piret Minn - 489 0511, 517 7604 - piret.minn@rapla.ee

   
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond  
abivallavanem Margo Hussar  - 5389 2441 - margo.hussar@rapla.ee
haridusnõunik Tiina Roosimägi - 489 0547, 522 8791 - tiina.roosimagi@rapla.ee
kultuurinõunik Rita Triinu Peussa - 489 0523, 516 9448 - ritatriinu.peussa@rapla.ee
sotsiaalnõunik Maiu Kalmus - 489 0515, 5342 6030 - maiu.kalmus@rapla.ee
sotsiaaltööspetsialist Inna Tamm 489 0512, 505 9718, inna.tamm@rapla.ee
sotsiaaltööspetsialist Maarika Leenurm - 489 0526, 5562 3828 - maarika.leenurm@rapla.ee
lastekaitsespetsialist Piret Jaakberg - 489 0526, 524 0423 - piret.jaakberg@rapla.ee
lastekaitsepeaspetsialist Sirve Salu - 489 0545, 504 8563 - sirve.salu@rapla.ee
   
Majandus-, arengu- ja planeeringuosakond  
abivallavanem - Meelis Mägi - 489 0533, 506 3491 - meelis.magi@rapla.ee
vallaarhitekt Cerly Marko Järvela - 489 0519, 506 1360 - marko.jarvela@rapla.ee
keskkonnaspetsialist Donald Lunev 489 0538, 565 4006 - donald.lunev@rapla.ee
ehitusnõunik Elmar Purge - 489 0537, 517 3059 - elmar.purge@rapla.ee
maanõunik Hannes Milsaar - 489 0534, 5818 8845 - hannes.milsaar@rapla.ee
teede spetsialist Margus Koll  - 489 0534, 5342 3541 - margus.koll@rapla.ee
andmetöötlusspetsialist Sirje Salu - 489 0536 - sirje.salu@rapla.ee
heakorraspetsialist Sirle Sule - 489 0538, 5557 8210, sirle.sule@rapla.ee
maakorraldusspetsialist Tiit Olju - 489 0536, 508 6475, tiit.olju@rapla.ee
ehitusspetsialist Vallo Leinberg - 489 0537 - vallo.leinberg@rapla.ee
maanõunik Ülo Saar - 489 0535 - ylo.saar@rapla.ee
   
Rahandusosakond  
Raamatupidamise mobiil 5333 2308
finantsjuht Küllike Orul - 489 0514, 5646 5865 - kyllike.orul@rapla.ee
pearaamatupidaja Marju Toel  - marju.toel@rapla.ee
pearaamatupidaja asetäitja Anneli Reissar - 489 0528 - anneli.reissar@rapla.ee
raamatupidaja Agle Romulus - 484 1002 - agle.romulus@rapla.ee
raamatupidaja-kassapidaja Anne-Liis Valbrit  - 489 0513 - anne-liis.valbrit@rapla.ee
raamatupidaja Ene Fuchs -  489 0541 - ene.fuchs@rapla.ee
raamatupidaja Marje Rosenthal - 489 0520 - marje.rosenthal@rapla.ee
raamatupidaja Sirje Lehtmaa - 489 0528 - sirje.lehtmaa@rapla.ee

   
Vallakantselei  
Kantselei mobiil 529 9254
vallasekretär Ülle Eesik-Pärn - 489 0543 - ulle.eesik@rapla.ee
vallasekretäri abi Ants Soodla - 489 0518 - ants.soodla@rapla.ee
volikogu sekretär Irma Kirst - 489 0518 - irma.kirst@rapla.ee
IT spetsialist Ivo Mäeoja - ivo.maeoja@rapla.ee
jurist Kaire Sädemets - 489 0516, 5620 3767 - kaire.sademets@rapla.ee
sekretär Sigrid Algre - 489 0510 - sigrid.algre@rapla.ee  
 

avalike suhete spetsialist Katrin Kruusimägi 489 0524, 5698 7818 - katrin.kruusimagi@rapla.ee
   


Rapla riigimaja

rahvastikuregistri spetsialist Eha Tolm - 484 1127 - eha.tolm@rapla.ee
perekonnaseisuametnik Marju Pajo - 484 1157, 5303 7344 - marju.pajo@rapla.ee