2018

Rapla Teataja on Rapla valla tasuta jagatav infoleht, mis jõuab valla igasse postkasti üks kord kuus – iga kuu teisel reedel. 2018. aastal ilmuvad lehed: 12.01, 09.02, 09.03, 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 12.10, 02.11, 14.12.

Kaastööd ja reklaamid palume saata kuu esimeseks neljapäevaks kella 12.00 vallavalitsuse avalike suhete spetsialistile. Telefon 489 0524, e-post teataja@rapla.ee