Vallavara müük

Rapla Vallavalitsus kuulutab välja avaliku suulise kordusenampakkumise järgmistele Rapla vallale kuuluvatele Rapla linnas  Eha tn 22 (katastriüksus  67001:007:0019, pindala 1740 m2, sihtotstarve elamumaa) asuvatele korteriomanditele:

- kinnistu nr 3146237, mis koosneb 193/1418 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 6 (üldpind 19,3 m2) alghinnaga 5000 eurot.
-  kinnistu nr 3146337, mis koosneb 88/1418 mõttelisest osast maast ja reaalosana eluruumist nr 7 (üldpind 8,8 m2) alghinnaga 3000 eurot.

Korteris nr 6 on  ahjuga tuba, korteris nr 7 on  pliidiga köök-tuba. Korterid vajavad sanitaarremonti.

Kinnistul asuv kortermaja on ühendatud ühisveevärgiga ja  lokaalse kanalisatsiooniga.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

Informatsioon varade kohta Haimar Soosalu, tel 4890548; 51904424; e-post haimar.soosalu@rapla.ee.

Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumisest osavõtjad peavad esitama hiljemalt 6. november 2017 kell 1700:
1) avalduse enampakkumises osalemiseks;
2) juriidilise isiku esindaja volikiri;
3) isikut tõendava dokumendi koopia;

Enampakkumine toimub 7. novembril 2017.a kell 15.30 Rapla Vallavalitsuse saalis, Viljandi mnt 17, Rapla linn.