Valimised lähenevad - esimesed numbrid

5. septembri õhtul 18.00 lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks. Rapla Vallavolikogu valimisteks esitati 27 volikogu liikme kohale 136 kandidaati, kellest 47 olid naised ja 89 mehed.

Nii noorima kui vanima kandidaadi vanuses on numbrid 1 ja 8: noorim 18 ja vanim 81. Keskmine kandideerijate vanus on 47 aastat.

74 esitatud kandidaati on kõrgharidusega, 54 kesk- või keskeriharidusega ning 8 põhiharidusega (neist kaks tänast gümnasisti).


Eesti Keskerakonna 13 kandidaadist on 5 naist ja 8 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 57 aastat.  Ligi 38,5% neist on kesk- või keskeriharidusega ja 61,5% kõrgharidusega.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 28 kandidaadist on 6 naist ja 22 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 44 aastat.  Ligi 21,4% neist on põhiharidusega, 50% kesk- või keskeriharidusega ja 28,6% kõrgharidusega.


Eesti Reformierakonna 18 kandidaadist on 8 naist ja 10 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 54 aastat.  Ligi 39% neist on kesk- või keskeriharidusega ja 61% kõrgharidusega.

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu 14 kandidaadist on 4 naist ja 10 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 52 aastat.  Ligi 28,6% neist on kesk- või keskeriharidusega ja 71,4% kõrgharidusega.


Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 8 kandidaadist on 3 naist ja 5 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 54 aastat.  25% neist on kesk- või keskeriharidusega, 75% kõrgharidusega.

Valimisliidu Rapla Vallakodanike Liit 2017  poolt esitatud 30 kandidaadist on 16 naist ja 14 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 44 aastat.  Ligi 27% neist on kesk- või keskeriharidusega, 73% kõrgharidusega.

Valimisliidu Ühinenud Kogukond 22 kandidaadist on 5 naist ja 17 meest. Kandidaatide keskmine vanus on 47 aastat.  Ligi 4,5% neist on põhiharidusega, 54,6% kesk- või keskeriharidusega ja 40,9% kõrgharidusega.

 

Kõik kolm üksikkandidaati on mehed, kelle keskmiseks vanuseks tuleb 33.

6. septembril toimunud liisutamise tulemusena saab numbri 101 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu kandidaat, järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eesti Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Valimisliit Ühinenud Kogukond, Eesti Keskerakond  ja Valimisliit Rapla Vallakodanike Liit 2017. Üksikkandidaadid jäävad nimekirja lõppu.