Valdade ühinemise rahvahääletuse kokkuvõte

Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemise raames toimus detsembrikuus nende valdade elanike küsitlus arvamuse väljaselgitamiseks.

Küsitlusest oli võimalik osa võtta kõikidel nimetatud valdade elanikel, kes küsitluse ajaks olid saanud vähemalt 16-aastaseks ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel oli kas Kaiu, Raikküla või Rapla vallas.

Küsitlusel osalejad vastasid küsimusele, kas nad toetavad Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsuseks.

Rahvaküsitluse e-hääletus toimus 7. ja 8. detsembril. Rapla vallas jäi osavõtt tagasihoidlikuks: nimekirja kantud 7536 isikust osales 48. Nendest "Jah" – 36 häält, "Ei" – 12 häält.

Traditsioonilise pabersedelitega küsitluse läbiviimiseks  11. Ja 12. detsembril oli Rapla vallas avatud neli küsitluspunkti: Rapla Kultuurikeskuses Valgre toas, Rapla Keskraamatukogu Hagudi ja Kodila haruraamatukogudes ning Kuusikul lasteaia-päevakeskuse hoones.

Küsitluspunktides 11.12 ja 12.12 – osales 43 isikut. Nendest„Jah" – 27 häält, „Ei" – 15 häält.

Naabervaldades olid 11.12 seisuga numbrid järgmised:

Kaiu vallas 1106 nimekirja kantust hääletas elektrooniliselt 53, pabersedeliga 22;
Raikküla vallas 1323 nimekirja kantust hääletas 123 inimest. Nendest„Jah" – 88 häält, „Ei" – 35 häält.

Võrdluseks: Rapla valla valijate osalusprotsent viimastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 56,03%.

Ants Soodla
vallasekretär