Spordiharrastusele projektipõhise toetuse määramine

Rapla Vallavalitsus määras 9. jaanuari istungil valla eelarvest sporditööle eraldiseks ette nähtud vahenditest 2017. a I vooru projektitoetusteks 1190 eurot.


Tähtaegselt laekus neli taotlust, mis said ka kõik toetatud alljärgnevalt.

Alu Spordiklubi projektile „Rapla valla koolieelikute 12. sisespordipäev "Võrkpall on võrratu"" eraldati 200 eurot.
Mittetulundusühingu Raplamaa Jalgpallikool projektile „Raplamaa JK Saalikarikad 2017" eraldati 800 eurot.
Rapla Spordiveteranide Koondise projektile „Rapla valla lahtised suusavõistlused" eraldati 70 eurot.
Rapla Spordiveteranide Koondise projektile „Rapla SVK talvine spordipäev" eraldati 120 eurot.


Järgmisesse taotlusvooru oodatakse projekte, mille läbiviimise aeg on aprillist juunini.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2017.