Sotsiaalvaldkonna projektitoetuste määramine

Rapla Vallavalitsus määras 9. jaanuari istungil sotsiaalvaldkonna 2017. a I vooru projektitoetusteks 510 eurot.

Tähtajaks laekus Raplamaa Vaimupuudega Inimeste Tugiühingult kaks taotlust, mis said ka mõlemad rahastatud.


Projektile „Tantsuõppe töötoa läbiviimine" eraldati 385 eurot.
Projekti sisu on puuetega inimestele tantsuoskuste õpetamine ja arendamine.


Projektile „Puutöötoa läbiviimine" eraldati 125 eurot.
Projekti sisu on puuetega inimestele puutöö oskuste õpetamine ja arendamine.