Rapla vallavanem on Piret Minn

6. novembril toimunud volikogu istungil otsustati moodustada kuus volikogu komisjoni ning viidi läbi salajased hääletamised, et valida komisjonidele esimehed ning aseesimehed.

Eelarve- ja arengukomisjoni esimeheks valiti Andrus Tamm, aseesimeheks Margus Tamberg.

Hariduskomisjoni esimeheks valiti Alar Mutli, aseesimeheks Ilvi Pere.

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Väino Sassi, aseesimeheks Màris Rudnevs

Majanduskomisjoni esimeheks valiti Hans Liibek, aseesimeheks Ain Täpsi.

Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Kalle Toomet, aseesimeheks Aare Heinvee.

Sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Margus Jaanson, aseesimeheks Marina Runno.

Järgnevalt tuleb hakata komisjone kokku panema ja loodetavasti järgmisel istungil kinnitatakse komisjonide koosseisud ka ära ning töö võib alata.

Kolmanda päevakorra punktina oli volikogus vallavanema valimine. Salajase hääletamise tulemusena (19 poolthäält), osutus valituks Piret Minn. Uus vallavanem saab nüüd asuda moodustama uut valitsust. 

Vallavanema töötasuks määrati 2200 eurot kuus ning talle hüvitatakse igakuiselt  isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamine kuni 335 euro ulatuses vastavalt peetud arvestusele (arvestusega 0,3 eurot ühe ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta). 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 16. novembril Rapla vallamajas.