Rapla Vallavalitsus otsib personalispetsialisti

Rapla Vallavalitsus võtab alates 01.01.2018 teenistusse PERSONALISPETSIALISTI
Personalispetsialist on keskastme spetsialistide teenistusgruppi kuuluv töötaja, kelle peamisteks tööülesanneteks on vallavalitsuse kui ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide personaliarvestuse pidamine, personalialaste korralduste, käskkirjade ja töölepingute ettevalmistamine, asutuse teenistujate koolitusalase tegevuse ning värbamise ja personalivaliku korraldamine.
Kandidaadilt eeldame:
• vastavust avaliku teenistuse seaduses sätestatud tingimustele
• eelnevat töökogemust personalijuhtimise valdkonnas 
• head eesti keele oskust
• head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust
• korrektsust ja täpsust asjaajamises
• oskust kasutada tööks vajalikke arvutiprogramme
• head suhtlemisoskust ja organiseerimisvõimet
• oskust töötada nii iseseisvalt kui meeskonnaliikmena

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• konkurentsivõimelist töötasu
• enesearengu võimalusi

Avaldus/motivatsioonikiri, CV, haridust tõendava dokumendi koopia palume saata hiljemalt 15. detsembriks 2017 Rapla Vallavalitsuse aadressil  Viljandi mnt 17, 79511 RAPLA või e-postiga rapla@rapla.ee.

Lisainfo: vallasekretär Ants Soodla, tel 489 0518 või ants.soodla@rapla.ee