Rapla valla sümboolikakonkurss

27. novembril kogunes esimest korda Rapla valla sümboolikakonkursi komisjon, et vaadata üle laekunud tööd. Komisjoni kuulusid: Ülle Kiviste, Aili Normak, Ado Tuuga, Anne Kalf, Cerly-Marko Järvela.

Konkursile laekus kokku 31 kavandit. Hindamiskomisjon tegi esmase valiku tööde hulgast, valides välja 15 kavandit, mis esitatakse vallaelanikele ja ka laiemale üldsusele arvamuse avaldamiseks. Õige pea avame ka leheküljed, kus saab hääletada ning avaldada esitatud variantide kohta  oma arvamust.

Lõpliku valiku kavandite hulgast teeb vastavalt konkursi reglemendile hindamiskomisjon. Kavandi peab heaks kiitma ka Riigikantselei heraldikakomisjon ning ühinenud Rapla valla vallavolikogu.

Konkursitöö pidi sisaldama uue Rapla valla vapi ja lipu kavandit nii värvilise kui mustvalgena, dokumendi näidisblanketti ning sümbolite kirjeldust. Kavand pidi vastama heraldikanõuetele.

Hindamiskomisjoni poolt väljavalitud kavanditega saab huviline tutvuda siin.