RAPLA VALLA AASTA KÜLA JA AASTA SÄDEINIMENE

Rapla Vallavalitsus ja Rapla Valla Külade Ühendus ootavad 7. aprilliks 2017.a.  ettepanekuid Aasta Küla ja Aasta Sädeinimese tunnustamiseks.

Tunnustamise ettepanek peab sisaldama:
• Aasta sädeinimese nimi ja elukoht;
• Aasta küla nimi;
• Tunnustamise põhjendus;
• Nominendi esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev, allkiri.
Kirjalik ettepanek saata e-postile rapla@rapla.ee või aadressil Viljandi mnt 17, 79577 Rapla

Tunnustamine toimub valla külade tänuüritusel 29. aprillil Rapla Kultuurikeskuses.


AASTA KÜLA  nominendile esitatavad nõuded:
- eriliselt nähtav on külakogukonna   positiivne areng  ja külasisene koostöö  vähemalt 2 aasta jooksul;
- külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algatamine ja elluviimine;
- koostöö kohaliku omavalitsusega, piirkonna ettevõtjate ja organisatsioonidega;
- avatus ja tuntus maakondlikul ja/ või üleriigilisel tasandil;

AASTA SÄDEINIMESE nominendile esitatavad nõuded:
- isik on tuntud, autoriteetne ja aktiivne oma kodukohas ja  maakondlikul või üleriigilisel tasandil;
- on külaarenduslike projektide/initsiatiivide edukas algataja  ja elluviija.
- tegutseb aktiivselt  külaliikumises  nii vabariiklikul, maakondlikul kui ka  kohalikul tasandil ning teeb koostööd kohaliku omavalitsusega;