Rapla Rajaleidja jutuvõistlus 2017 1. - 6. klassile

Lapsed kirjutama!
Kerli Valgma, Raplamaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist

Raplamaa Rajaleidja keskus kutsub Raplamaa koolide 1.-6. klasside õpilasi osalema Rajaleidja karjääriteemalisel jutuvõistlusel.
Karjääriteemalise jutuvõistluse eesmärk on innustada maakonna kahe noorema kooliastme õpilasi mõtlema oma tulevikule ja erinevaid ameteid tundma õppima. Oodatud on põnevad ja fantaasiarikkad lood, pala pikkus pole määrava tähtsusega.
Hiljemalt 27. novembriks peavad kirjutised jõudma Raplamaa Rajaleidja keskusesse, Rapla, Tallinna mnt 22, 79512 või e-postile kerli.valgma@rajaleidja.ee
Viieliikmeline žürii hindab lugusid kahes vanuserühmas (1.-3. klass ja 4.-6. klass) ning teeb valiku 14. detsembriks. Žüriisse kuuluvad eesti filoloogid, andekas gümnaasiumiõpilane, raamatukogu esindaja ja pedagoog. Hinnatakse teemakohasust, ladusust, loovust ja loomingulisust. Silmapaistvamad tööd saavad lisaks eriauhinnad! Mis need on, jääb üllatuseks! Iga osaleja saab Rajaleidja meene.
Ootame lapsevanematelt ja klassijuhatajatelt tuge laste kirjutama innustamisel.