Rahvaküsitlus

Rapla  Vallavalitsus korraldab seoses haldusterritoriaalse korralduse muutmisega rahvaküsitluse.

Iga Rapla valla elanik, kes küsitluse ajaks on saanud vähemalt 16-aastaseks ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vallas, saab vastata küsimusele, kas ta toetab Juuru valla, Kaiu valla, Raikküla valla ja Rapla valla ühinemist üheks omavalitsuseks.

Küsitluslehele on kantud vastusevariandid "jah" ja "ei".

 

Elektrooniliselt  saab hääle anda hääletussüsteemis VOLIS, mille link asub siin.

Elektrooniline küsitlus toimub 23.04.2017. a kell 00.00-20.00.

 

Küsitlus korraldatakse Rapla valla haldusterritooriumil ühes küsitluspunktis,

mis asub Rapla Kultuurikeskuses aadressil Tallinna mnt 17a, Rapla.

Küsitluspunktis toimub küsitlus 

23.04.2017. a kell 10.00-18.00 ja 

24.04.2017. a kell 10.00-18.00.

 

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.