Muudatus volikogu koosseisus

Volikogu liige Toomas Tõnisson esitas 09.05.2017 avalduse tagasiastumiseks volikogu liikme kohalt.
2013. a toimunud Rapla Vallavolikogu valimistel kandideeris T. Tõnisson valimisliidu Rapla Vallakodanike Liit nimekirjas.
Valimisliidu asendusliikmete nimekirjas oli järgmiseks asendusliikmeks, kellel õigus asuda täitma volikogu liikme ülesandeid, Jane Schelejev, kes oli ka nõus asuma volikogu liikmeks.
15.05.2017 luges Rapla valla valimiskomisjon volikogu liikme T. Tõnissoni volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning määras volikogu liikmeks asendusliikme Jane Schelejevi.
Asendusliikme volitused volikogu liikmena algasid valla valimiskomisjoni otsuse jõustumisest hetkest 15.05.2017.

 

Ants Soodla
Vallasekretär, valla
valimiskomisjoni esimees