KUUSIKU JA IIRA külade KÜLAVANEMA JA ABIKÜLAVANEMA valimised

Rapla valla
KUUSIKU JA IIRA külade

KÜLAVANEMA JA ABIKÜLAVANEMA
valimise koosoleku
ja
kandidaatide ülesseadmise
KUTSE


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 ja Rapla Vallavolikogu 30.09.2010
määruse nr 15 „Külavanema statuut" alusel toimub

KUUSIKU ja IIRA külade
ÜHISE
KÜLAVANEMA ja ABIKÜLAVANEMA

valimise koosolek


28.jaanuaril 2017. aastal kell 14:00
KUUSIKU lasteaias paikneva päevakeskuse ruumides


Külavanemaks saab olla isik, kellel on Iira või Kuusiku külas alaline või ajutine elukoht,
kes omab külas kinnisvara või on küla mittetulundusühingu liige.
Valida saavad täisealised külaelanikud, kes osalevad koosolekul.


Palume esitada külavanema ja külavanema abi
kandidaadid
hiljemalt 24. jaanuariks 2017.aastal

Kuusiku lasteaia päevakeskuse ruumis asuvale kandidaatide registreerimise lehele.