Haiguspäevade hüvitamine Rapla Vallavalitsuse hallatavates asutustes

9. jaanuari istungil otsustas Rapla Vallavalitsus hakata käesoleva aasta algusest maksma haiguspäevade hüvitist oma hallatavates asutustes alates teisest haiguspäevast.

Seni oli tööandja kohustuseks maksta töötajale vähemalt 70 protsenti tema keskmisest töötasust 4.-8. haiguspäeva puhul. Alates 1. jaanuarist 2017 annab seadus tööandjale võimaluse maksta sotsiaalmaksuvabalt töötajale haigushüvitist ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest.

Haigena tööl olemine ohustab nii õpilasi, vanureid kui ka kaastöötajaid. Saadav rahaline hüvitis võimaldab töötajal püsida haigena kodus ja panustada tervise taastamisse.

Rapla Vallavalitsus on tööandjaks rohkem kui 400 inimesele.  2016. aastal oli haigushüvitistele arvestatud summa Rapla vallas ligikaudu 12 600 eurot. Arvestades eelnevate perioodide haigushüvitiste väljamaksetega peaks välja makstava summa suurenemine jääma 6000 euro ja 10000 euro vahemikku.