Arengukava muutmise avalik väljapanek

Rapla valla arengukava muutmise avalik väljapanek toimub 3. augustini 2017.

Arengukava esimene lugemine toimus vallavalitsuses, vallavolikogu komisjonides ja volikogus mais ja juunis, teine lugemine ja muudatuste kinnitamine on plaanis augustis.

Arengukava muudatusettepanekutega variandiga saab tutvuda siin.

Täienduste ja paranduste ettepanekuid on võimalik esitada 3. augustini e-postiga rapla@rapla.ee või kirjalikult Rapla Vallavalitsusse.