2017. KAASAV EELARVE - IDEEDE TUTVUSTUS

27. veebruaril kl 17.00 toimub Rapla Vallavalitsuse 2. korruse saalis hääletusele minevate ideede  tutvustamise infopäev, kus inimestel on võimalus oma esitatud ideid tutvustada.

Sellel aastal lähevad hääletusele kõik esitatud ideed:

1.      Rapla Perekeskus – terve pere keskus

2.      Lauatenniselauad värskes õhus

3.      Välijõusaalid / virgestusalad Rapla valda

4.      Rapla Raadio kõlama

5.      Rapla rattapargi loomine

6.      Rapla multifunktsionaalne miniväljak

7.      Rapla discgolfi kaardile

8.      Uusküla tervisepargi arendus

9.      Vesiroosi tiigi ujumiskoht

Ideede kirjeldustega saab tutvuda siin:

Kaasava eelarve rahvahääletus toimub vahemikus 10. märts kell 8.00 kuni 20. märts kell 17.00.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla Keskraamatukogus ja haruraamatukogudes Alus, Hagudis, Kodilas ning Rapla Keskraamatukogu Kuusiku välisteeninduspunktis. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.