16. novembri volikogu istungil

Rapla Vallavolikogu 16. novembri istungil osales esimest korda Kaisa Kuusemets, kes on volikogus eelmisel istungil vallavanemaks valitud Piret Minni asemel.


Ain Täpsi esitas volikogule otsuse Reformierakonna fraktsiooni moodustamise kohta.

Otsustati moodustada 1. jaanuarist 2018 ametiasutus Rapla Vallavalitsus ning korraldada ümber Rapla valla ametiasutused Juuru Vallavalitsus, Kaiu Vallavalitsus, Raikküla Vallavalitsus ja Rapla Vallavalitsus.


Otsustati kehtestada 1. jaanuarist 2018 Rapla Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Kinnitati Rapla Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele  ja oskustele esitatavad nõuded ning palgajuhend.


Kinnitati 30. novembrist 2017 Rapla Vallavalitsuse kui täitevorgani I koosseis seitsmeliikmelisena ning struktuur järgmiselt:

1) vallavanem;
2) vallavalitsuse liige – majandusvaldkond;
3) vallavalitsuse liige – haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkond;
4) vallavalitsuse liige – rahandusvaldkond;
5) vallavalitsuse liige – Juuru piirkond
6) vallavalitsuse liige – Kaiu piirkond;
7) vallavalitsuse liige – Raikküla piirkond.

Järgmine Rapla Vallavolikogu istung toimub 23. novembril.